Noutati

Management școlar

Managementul institutiei şcolare

Analiza atentă şi detaliată a activităţii şi a rezultatelor obţinute în anii şcolari anteriori a motivat pe deplin, prin concluziile ei semnificative, orientarea proiectării către două direcţii importante: consolidarea succeselor şi ameliorarea rezultatelor mai puţin satisfăcătoare. În acest scop au fost stabilite clar obiectivele prioritare, iar pe baza acestora a fost conceput planul de acţiune, prin urmărirea concretă a acţiunilor şi a secvenţelor planificate.
În contextul amintit, reliefarea responsabilităţilor specifice cadrelor de conducere şi ale tuturor membrilor organizaţiei a căpătat amploare şi consistenţă, pentru mai buna cunoaştere a îndatoririlor şi obligaţiilor de serviciu, de ansamblu şi curente, precum şi a termenelor şi standardelor calitative impuse acestora.

Organigrama Colegiului Economic „Octav Onicescu” Botoșani

Planul de acţiune/dezvoltare al şcolii (proiect de dezvoltare instituţională 2023/2024)

Raport privind activitatea generală a școlii 2022-2023

Regulament ROFUI 2023 2024 REVIZUIT

Regulament ROFUI 2023 2024

Declarații de avere și interese

Management-cazuri violență

Scheme management cazuri de violenta:  https://edu.ro/management_cazuri_violenta

PO_Managementul cazurilor de violenta_OME nr. 6235-2023

Fisa_identificare_cazuri_bullying

MECANISM DE SESIZARE ANONIMĂ A SUSPICIUNILOR ȘI A FAPTELOR DE VIOLENȚĂ

În scopul prevenirii actelor de de violență, bullying, cyberbullying la nivelul  unității de învățământ se  implementează obligatoriu un mecanism de sesizare anonimă a suspiciunilor și a faptelor de violență, bullying, cyberbullying conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) lit. b) și c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Elevii care sunt  victime ale unor situații de violență, bullying, cyberbullying  și părinții acestora pot sesiza în mod anonim  personalul unității de învățământ prin două modalități :

  • Prin intermediul unui formular GoogleForms disponibil folosind link-ul de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUshr4Q3ujvqsnJd8r4R1gHvDd8KdRmppPQneZc9PuI30wPg/viewform?usp=sharing

  • Prin intermediul unei cutii poștale amplasate la intrare în colegiu.

La depunerea sesizării este obligatorie precizarea detaliată a obiectului acestora, a demersurilor întreprinse de  petiţionar, a informaţiilor disponibile pentru susţinerea afirmaţiilor, precum şi anexarea de dovezi concludente, în măsura în care le deţine.

Pentru identificare cazurilor de bullying, cyberbullying, elevii și  personalul școlii, pot utiliza  Fișa de identificare a cazurilor de bullying, cyberbullying  (Anexa nr. 2 Din procedură).

PO antibullying Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani

Cod Antibullying Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani

Contact

Telefon: 0231584027
Fax: 0231584027
Email: economicbt@gmail.com

Adresa

Strada Bucovina nr.33 Botosani, Romania
Cod postal: 710213

Copyright Colegiul Economic "Octav Onicescu" Botosani
Designed by: Mihai Cristian