Noutati

Prezentare

Cine suntem ?

 • O familie de Cadre didactice și elevi cu scopuri și interese precis determinate profesional, social, moral, etc.
 • Existăm pentru absolvenții școlilor gimnaziale și liceale din întreaga țară.
 • Corpul Profesoral al școlii cuprinde: 57 de profesori și maiștri instructori; 2 doctori; 39 de grad I și 7 grad II, 6 def., 3 debutanți
 •  O instituție cu o vechime de peste 133 de ani care valorifica tradițiile învățământului economic și comercial din Țara de Sus.
 •  Centru de formare profesionala „Hermes”- furnizor de formare profesionala a adulților.

Ce vă oferim?

 •  Posibilitatea calificării în profesii din domeniul economic, administrativ, comerț, turism și alimentație.
 • O baza materială care cuprinde 18 săli de clasa, 4 laboratoare, 8 cabinete de specialitate, 5 săli de instruire practică.
 •  Biblioteca având aproximativ 19.565 de volume din diferite domenii, majoritatea fiind bibliografie școlară și de specialitate.
 •  Internat și cantină ce pot asigura condiții de cazare și masă pentru 60 de elevi.
 • Petrecerea agreabilă a timpului liber (cercuri, concursuri, activități turistice etc.).

Ce puteți alege?

 •  Doriți să profesați ca tehnician în activități economice (T.A.E.) sau tehnician în activități de comerț (T.A.C.)?
 • Tehnician în activități economice – este o calificare ce îmbină activități complexe caracterizate prin interdisciplinaritate. Analizează și valorifica oportunitățile mediului economic, promovează misiunea și valorile firmei. Tehnicianul în activități economice poate întocmi, utiliza și analiza documente  și informații financiar-contabile, înregistra evenimente și tranzacții din activitatea economică utilizând programe informatice de contabilitate.
 • Tehnicianul în activități de comerț – este acea persoană care vinde/cumpără pe piață, dezvoltă legături cu parteneri externi, este un bun negociator și este capabil să evalueze produsele sau serviciile la adevărata lor calitate pentru a putea justifica prețurile. Are competențe cheie necesare unei bune comunicări, atât cu persoanele cu care intră în contact cât și în cadrul echipei de lucru, competențe de utilizare a softurilor specifice și aplică tehnici de îmbunătățire a calității activității la locul de muncă. Optați pentru profilul Servicii, specializările T.A.E, respectiv T.A.C (liceu).
 • Doriți să profesați ca tehnician în turism (T.T.) sau tehnician în gastronomie (T.G.)?
 • Tehnicianul în turism promovează și vinde programe și servicii turistice, planifică și          organizează servicii turistice pentru clienți, comunică informații necesare clienților despre serviciile cazare, masă, transport, agrement, acces la atracțiile din zonă, rezolvă prompt solicitările și reclamațiile, în măsura competenței lor, oferă explicații privind contractul cadru și clauzele      contractuale. Asistă turiștii care au aderat la oferta furnizorilor de servicii turistice, contribuie la    asigurarea serviciilor contractate, acționează pentru îmbunătățirea programelor turistice.
 • Tehnicianul în gastronomie – supraveghează și coordonează desfășurarea activităților în bucătărie. Alături de activitățile specifice, tehnicianul în gastronomie valorifică competențele cheie de comunicare atât cu persoanele cu care intră în contact cât și în cadrul echipei de lucru. Aplică în mod continuu competențe de utilizare a softurilor specifice, tehnici de îmbunătățire a calității la locul de muncă, de lucru în echipă și de dezvoltare durabilă.Optați pentru profilul Servicii, specializările T.T. si T.G (liceu).
 • Doriți să profesați ca tehnician în administrație (T.A.)?
 • Tehnician în administrație – este o calificare care se referă la executarea de sarcini care implică planificarea, organizarea, monitorizarea, controlul și înregistrarea evenimentelor din administrația publică. Optați pentru profilul Servicii, specializarea T. A. (liceu).

Istoric

Școala noastră valorifică tradițiile învățământului economic și comercial din această minunată zonă a României, Moldova de Sus La 15 oct. 1889, la Botoșani, își începea cursurile Școala Comercială organizată sub patronajul Camerei de Comerț și Industrie Botoșani. Secretarul de atunci al Camerei, Lazăr Teodor, licențiat în științele comerciale la Institutul Superior de Comerț din Anvers, înștiința în Buletinul Camerei de Comerț și Industrie pe industriașii și comercianții români din Botoșani despre înființarea cursurilor. În articol se specifică: „este cunoscut că astăzi ucenicia trece printr-o criză gravă a cărei soluționare urgentă este învățământul comercial și tehnic profesional.

Organismul comercial actual, cerințele comerțului de azi diferă cu totul de cele din vechime.

Educațiunea națională nu e data încă în așa mod ca cei fără mijloace ieșiți din școala primară în viața practică, ca ucenici mai întâi, să aibă niște cunoștințe din a căror aplicațiune să capete rezultate directe si imediate”. Ulterior școala a ființat ca „Școala de adulți cu caracter public”, „Școala Elementară Comercială”, „Școala Comercială de băieți” (1914), „Școala Superioară de Comerț” (1923), „Liceu Comercial de băieți” (1936-1948), „Școala Tehnică de Administrație Economică” (1948-1953), „Școala Medie Tehnică de Statistică” (1963-1965), „Școala Comercială de fete”, „Școala tehnică de Comerț”, „Școala profesională Comercială”, „Grup Școlar Comercial”. Din 1966 ființează ca Liceu Economic ce a funcționat în diferite localuri. Din 1974, construindu-se clădirea proprie pentru liceu, în strada Bucovina 33 – partea de sud-vest a Municipiului Botoșani, cursurile se țin în localul actual. În anul 1993 școala devine Grup Școlar Economic și de Administrație „Octav Onicescu” Botoșani, iar din 2004 Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani.

Astăzi școala polarizează întregul învățământ economic botoșenean, funcționând cu 31 de clase de elevi. Dispune de o buna baza materiala, iar cadrele didactice sunt animate de cele mai nobile idealuri, contribuind din plin la formarea personalității tinerilor, la pregătirea lor nu numai în domeniul specialității, ci și pentru viața. Adolescenții, doritori sa se formeze în sfera profesiunilor vitale pentru mersul înainte al societății romanești, găsesc în instituția noastră o ofertă complexă, competentă, temeinică, de instrucție și educație care sa vina în întâmpinarea dorințelor și așteptărilor fiecăruia.

Contact

Telefon: 0231584027
Fax: 0231584027
Email: economicbt@gmail.com

Adresa

Strada Bucovina nr.33 Botosani, Romania
Cod postal: 710213

Copyright Colegiul Economic "Octav Onicescu" Botosani
Designed by: Mihai Cristian